Welkom

SpoorCoach biedt als zorgaanbieder begeleidingstrajecten aan (jong)volwassenen die een beperking ervaren, om in hun dagelijks leven structuur en zelfredzaamheid aan te brengen. Tevens ondersteunen wij mensen die te maken hebben met verslavingsproblematiek of problemen hebben bij een reÏntegratietraject om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan.

Missie

SpoorCoach is een dienstverlenende organisatie in de sociale sector en leveren diensten aan mensen met een psychische stoornis (o.a. autisme, borderline en ADHD) of psychosociale problematiek. Voor mensen met verslavingsproblematiek richt SpoorCoach zich op de thuissituatie m.b.t. persoonlijk welzijn en zelfredzaamheid.
De cliënten van SpoorCoach hebben behoefte aan coachings-trajecten, waardoor zij naar hun eigen vermogen zelfstandig (weer) kunnen functioneren en meedraaien in de maatschappij.
De begeleiding richt zich  op het creëeren van een optimale leefomgeving van de cliënt zodat zij een innerlijke rust ervaren en hun  zelfredzaamheid op orde krijgen.
SpoorCoach werkt vanuit de waarden, normen en overtuigingen die centraal staan in de Code voor Maatschappelijk Werkers. De belangrijkste waarde in de Code voor Maatschappelijk Werkers is de waardigheid van de mens.

Onze deskundigheid

Door onze lange ervaring in zowel bedrijfsleven als het onderwijs, herkennen wij snel problemen van mensen en kunnen op adequate wijze hierop reageren.
Tesamen met ons persoonlijk inlevingsvermogen kunnen wij daarom de begeleidingstrajecten snel ter hand nemen.
Wij streven daarbij naar een persoonlijke vertrouwenrelatie om de benodigde coaching zo effectief mogelijk te laten verlopen. Ons missie daarbij is cliënten te begeleiden naar hun persoonlijk optimum.
 

Kenmerken SpoorCoach:

♦ Kan begeleiding bieden als Coach, Adviseur, Trainer, en Inspirator
♦ Heeft een groot inlevingsvermogen dankzij jarenlange kennis en ervaring in zowel bedrijfsleven als het onderwijs
♦ Werkt op doelmatige wijze toe naar zelfredzaamheid
♦ Stelt in haar dienstverlening altijd de behoeften van haar cliënten centraal.
♦ Heeft geen wachtlijst en start direct met de hulpverlening.
♦ Levert haar diensten zonodig ook in de avonduren en in de weekenden.
♦ Is in crisissituaties 24 uur per dag bereikbaar.

Voor diegenen die behoefte hebben aan professionele begeleiding en via de Wmo, Wlz of Zvw hiervoor een een PGB is toegewezen, is bij SpoorCoach aan het goede adres !

Onze passie daarbij is “Jouw zorg is Onze zorg !”