Onze Werkwijze

Afhankelijk van jouw ondersteuningsbehoefte stellen wij samen een zorgplan op met daarin de doelen die je wilt bereiken. Indien jij vanuit de Wmo, Wlz of Zvw hiervoor een PGB hebt om deze zorg in te kopen, zal hun voorstel leidend zijn in het begeleidingstraject. Als uitgangspunt hanteren wij als SpoorCoach onderstaand stappenplan bij de begeleidingstrajecten.

STAP 1: Kennismaking

Als eerste stap willen wij jou graag beter leren kennen om de hulpvraag goed vast te stellen. Uiteraard is het daarbij mogelijk om bijvoorbeeld familieleden in deze fase te betrekken. Zij kennen jou immers als geen ander…
Als wij samen tot overeenstemming komen kan een begeleidingstraject door SpoorCoach worden opgestart.

STAP 2: Zorgovereenkomst

Als wij samen vaststellen dat SpoorCoach een waardevolle bijdrage kan leveren in je hulpvraag en financieel is afgedekt, wordt een begeleidingstraject overeengekomen. Hierin staat duidelijk vermeld op welke wijze SpoorCoach invulling gaat geven aan jouw persoonlijke begeleiding.
Als je een CIZ-indicatie hebt, zorgen wij ervoor dat het begeleidingstraject hiermee overeenstemt. Dit is met name belangrijk als je een PGB hebt. Hiermee waarborgen wij dat onze persoonlijke begeleiding zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. Bovendien kunnen deze gegevens gebruikt worden om verantwoording af te leggen aan de instantie die jouw zorgbudget heeft toegekend.

STAP 3: Opstartfase

In deze fase biedt SpoorCoach hulp bij zaken die dringend afgehandeld moeten worden. Zo moet je ten eerste in een schone en veilige woonomgeving leven. Daardoor krijg je een opgeruimd gevoel om met jezelf aan de slag te gaan.
Tevens kijken wij in hoeverre er financiële problemen zijn die direct aandacht vereisen. Als deze niet op orde zijn, geeft die continu onrust en belemmeren je aandacht om een begeleidingstraject te beginnen.

STAP 4: Vaststellen huidige situatie

Naast jouw CIZ-indicatie maken wij gebruik van een biografie vragenlijst. Hiermee krijgen wij goed zicht op je huidige situatie en hulpvraag. Uiteraard bieden wij bij het invullen hulp als dit nodig is. Samen met je hulpvraag evalueren wij jouw biografie en stellen op basis van je indicatie doelen vast over wat je wilt bereiken.
Indien nodig helpt SpoorCoach je ook bij het begeleiden van opleidingen en het zoeken naar een leuke baan. Wij hanteren hiervoor een uitgebreide beroepentest. Uit de beroepentest komt ‘jouw beroepscode’ waarmee wij met de bijbehorende beroepenlijst een passende baan kunnen selecteren.
Met al deze gegevens krijgt SpoorCoach een zo duidelijk mogelijk beeld, op welke wijze wij jouw begeleidingstraject vorm kunnen geven.

STAP 5: Opstellen zorgplan

Om een goede begeleiding te waarborgen, maken wij gebruik van een zorgsplan met daarin signalerings meetpunten. In een vastomlijnd stappenplan staan je begeleidingsbehoeftes omschreven en de begeleiding door SpoorCoach vermeld.
Dit geeft jou structuur en duidelijkheid welke begeleiding wordt geboden.
Daarbij wordt ook het doel en tijdsplanning van iedere stap vastgelegd die wij samen nastreven.

STAP 6: Persoonlijke Begeleiding

Aan de hand van het zorgplan, wordt dagelijks één of meer onderdelen van je hulpvraag door je persoonlijk begeleider aan de orde gesteld. Bij relevante vragen begeleiden wij jou in het zelfstandig zoeken naar de antwoorden. Bij de uitvoering motiveren wij jou om zelf aan de slag te gaan zodat je kunt genieten van je eigen succes.

STAP 7: Evaluatie

SpoorCoach bewaakt daarbij de overeengekomen tijdsplanning en doelen. Op overeengekomen momenten, in ieder geval elk half jaar, wordt het opgestelde zorgplan met jou besproken. Bij terugval van zaken evalueren wij dit punt met jou en wordt indien nodig bijgesteld in het zorgplan. Wij houden daarbij rekening met voorgeschreven bandbreedte indien je een CIZ indicatie hebt.
Als het einde van de overeengekomen begeleidingstraject nadert, maken wij graag een afspraak om tot goede afronding te komen. Één van onze motto´s daarbij is “een goede begeleiding kent een goed begin en een goed einde”.