Onze hulp naar jou

Begeleiding en ondersteuning bij:

Persoonlijke verzorging, Computergebruik, Geldzaken, Huishouden, Gesprekken, Contacten en communicatie, Ontwikkeling, Groepsverband, Leren zelf de regie te houden, Etc…

1. Praktische zaken

♦ Persoonlijke verzorging en kleding
♦ Administratie (overzicht krijgen van rekeningen, contracten, verzekeringen, enz)
♦ Geldbeheer (overzicht krijgen van inkomsten en uitgaven, rekeningen betalen, schulden, enz)
♦ Post afhandelen
♦ Boodschappen doen
♦ Medicatie innemen
♦ Vaardigheden oefenen zoals begrijpend lezen, schrijven en rekenen
♦ Ondersteuning m.b.t. aanschaf en reparatie materiële benodigdheden
♦ Werken met de computer
♦ Vaardigheden oefenen, zoals bedienen en omgaan met apparaten
♦ Onderhoudswerkzaamheden
♦ Woonbegeleiding rondom huis en tuin
♦ Creatieve bezigheden
♦ Praktische pedagogische thuishulp en gezinsondersteuning
♦ Leerproblemen en huiswerkbegeleiding

2. Gesprekken

♦ Praten over zingeving
♦ Aandacht, bijpraten, samen koffie drinken
♦ Motiveren voor behandeling

3. Contact en communicatie

♦ Contact onderhouden met instanties die voor jouw van belang zijn
♦ Contact zoeken met mensen in de omgeving
♦ Begrijpen wat anderen zeggen en jezelf duidelijk over laten komen
♦ Hulp om gedragsproblemen te verminderen in de omgang met andere mensen
♦ Actieve houding ontwikkelen

4. Leren om zelf de regie te houden

♦ Persoonlijke verzorging
♦ Dag- of weekplanning maken
♦ Invulling van de dag
♦ Regelen van ingrijpende gebeurtenis, zoals een verhuizing
♦ Werken aan innerlijke rust

5. Begeleiding in groepsverband (dagbesteding)

♦ Dagactiviteiten voor GGZ (DAC)
♦ Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking
♦ Logeerhuizen
♦ Zorgboerderijen
♦ Zaterdagopvang voor kinderen met verstandelijke beperking
♦ Sport voor mensen met een verstandelijke beperking;
♦ Vakantie voor mensen met een verstandelijke beperking
♦ Belevening en uitgaan
♦ Inloophuizen (GGZ)
♦ Begeleiding van verslaafden tot je weer meetelt in de maatschappij
♦ Ontmoetingsgroepen

6. Ondersteuning van mantelzorgers

♦ Toezicht houden
♦ Mantelzorger(s) leren omgaan met de gevolgen van de aandoening of (gedrags)problemen van de persoon die zij verzorgen.