Zie jij het niet meer zitten ?

Iedereen wil een prettig leven… jij toch OOK ?

Door allerlei omstandigheden zijn er toch mensen die niet gelukkig zijn in zijn of haar levenssituatie. Zij zijn persoonlijk niet in staat dit op eigen krachten op orde te brengen. Als je goed en verstandig bezig bent, roep je dan je medemens in voor hulp.
Wanneer je niet (meer) in staat bent om familie, vrienden of kennissen te mobiliseren om jou de benodigde ondersteuning te bieden, ben je aangewezen op hulp van buitenaf.

De huisarts is natuurlijk de eerst aangewezen weg, maar ook zij zijn beperkt in de mogelijkheden om hulp te bieden. Gelukkig begrijpt de overheid dit en biedt deze mensen hulp via natura (zorginstellngen) of het beschikbaar stellen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) om de benodigde zorg zelf te regelen.

Als jij behoefte hebt aan professionele begeleiding en een PGB is toegewezen, ben je bij ons aan het goede adres !

Ons credo van SpoorCoach is: “Jou zorg is Onze zorg !”